Today's Amritvela Hukamnama Darbar Sahib - 10 January 2024

Today’s Amritvela Hukamnama Darbar Sahib – 10 January 2024

ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ - ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ - ਅੰਗ 592

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਭੁਖ ਗਈ ਭੇਖੀ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥ ਦੁਖਿ ਲਗੈ ਘਰਿ ਘਰਿ ਫਿਰੈ ਅਗੈ ਦੂਣੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥ ਅੰਦਰਿ ਸਹਜੁ ਨ ਆਇਓ ਸਹਜੇ ਹੀ ਲੈ ਖਾਇ ॥ ਮਨਹਠਿ ਜਿਸ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਲੈਣਾ ਦੁਖੁ ਮਨਾਇ ॥ ਇਸੁ ਭੇਖੈ ਥਾਵਹੁ ਗਿਰਹੋ ਭਲਾ ਜਿਥਹੁ ਕੋ ਵਰਸਾਇ ॥ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਤਿਨਾ ਸੋਝੀ ਪਈ ਦੂਜੈ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਵਣਾ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵਹਿ ਸੇ ਭਲੇ ਜਿਨ ਕੀ ਪਤਿ ਪਾਵਹਿ ਥਾਇ ॥੧॥ ਮਃ ੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ ਚਿੰਤਾ ਮੂਲਿ ਨ ਹੋਵਈ ਅਚਿੰਤੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਅੰਤਰਿ ਤੀਰਥੁ ਗਿਆਨੁ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ॥ ਮੈਲੁ ਗਈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿ ਤੀਰਥਿ ਨਾਇ ॥ ਸਜਣ ਮਿਲੇ ਸਜਣਾ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇ ॥ ਪਾਖੰਡਿ ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਛੋਡਈ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਤਿ ਗਵਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੨॥ ਪਉੜੀ ॥ ਤਿਤੁ ਜਾਇ ਬਹਹੁ ਸਤਸੰਗਤੀ ਜਿਥੈ ਹਰਿ ਕਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬਿਲੋਈਐ ॥ ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲੇਹੁ ਹਰਿ ਤਤੁ ਨ ਖੋਈਐ ॥ ਨਿਤ ਜਪਿਅਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਢੋਈਐ ॥ ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਗੁਰੂ ਜਿਸੁ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਲਾਟਿ ਲਿਖੋਈਐ ॥ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੰਉ ਸਭਿ ਨਮਸਕਾਰੁ ਕਰਹੁ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਕੀ ਹਰਿ ਗਾਲ ਗਲੋਈਐ ॥੪॥

Meaning in Punjabi:

ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਹੀ (ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ) ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ;(ਭੇਖੀ ਸਾਧੂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ) ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਕਲਪਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਵਧੀਕ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ।ਭੇਖੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੇ, ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਏ (ਭਾਵ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏ)ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਦੇ ਆਸਰੇ (ਭਿੱਖਿਆ) ਮੰਗਿਆਂ (ਦੋਹੀਂ ਧਿਰੀਂ) ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਿੱਖਿਆ ਲਈਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਭੇਖ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰਿਹਸਥ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ; ਪਰ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਹਨ ।(ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ) ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, (ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ) ਕਾਰ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੋ ਜੀਵ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਥਾਂਇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ) ।੧। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਉੱਕਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ (ਕਿਉਂਕਿ) ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਿਆਨ (-ਰੂਪ) ਤੀਰਥ ਹੈ, (ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ (ਇਸ ਤੀਰਥ ਦੀ) ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਮਨ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ ਸੁਤੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗੀ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ(ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ, ਹਿਰਦੇ-ਰੂਪ ਘਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਭੂ-ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ) ਆਹਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਪਰ, ਪਖੰਡ ਕੀਤਿਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, (ਪਖੰਡ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਟਾ ਕੇ ਮੌਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ।ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਵਿਚ ਸੁਰਤਿ ਜੋੜ ਕੇ (ਇਸ ਸਹਮ ਤੋਂ) ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।੨। (ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ(ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ) ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਮ-ਤੱਤ ਖੁੱਸ ਨਾਹ ਜਾਏ ।(ਸਤ ਸੰਗ ਵਿਚ) ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਹ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਢੋਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਅੱਪੜੀਦਾ ਹੈ ।(ਪਰ, ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਭੀ) ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧੁਰੋਂ (ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ) ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਵਾਓ ਜੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ।੪।

Meaning in Hindi:

गुरू को मिलने से ही (मनुष्य के मन की) भूख दूर हो सकती है।भेष (धारने से) तृष्णा नहीं जाती;(भेखी साधु तृष्णा के) दुख में कलपता है।घर घर भटकता फिरता है।और परलोक में इससे भी ज्यादा सजा भुगतता है।भेखी साधू के मन में शांति नहीं आती।(चाहिए तो ये कि) जिस शांति की बरकति से उसे जो कुछ किसी से मिले वह उसे ले के खा ले (भाव।तृप्त हो जाए);पर मन के हठ के आसरे (भिक्षा) माँगने से (दरअसल।दोनों धड़ों में) कलेश पैदा करके ही भिक्षा ली जाती है।ऐसे भेष से तो गृहस्त बेहतर है।क्योंकि यहाँ पे मनुष्य अपनी आस (तो) पूरी कर सकता है।जो मनुष्य गुरू के शबद में रंगे जाते हैं।उन्हें ऊँची सूझ प्राप्त होती है।पर।जो मनुष्य माया में फंसे रहते हैं।वे भटकते हैं।(इस बारे में कि कोई ठीक राह पड़ा है और कोई बुरी राह) कुछ कहा नहीं जा सकता।(पिछले किए कर्मों के संस्कारों के अनुसार ही) कार कमानी पड़ती है।हे नानक ! जो जीव उस प्रभू को प्यारे लगते हैं।वही अच्छे हैं।क्योकि।हे प्रभू ! तू उनकी इज्जत रखता है (लाज रखता है)। 1। गुरू के बताए हुए राह में चलने से सदा सुख मिलता है।सारी उम्र का दुख दूर हो जाता है;बिल्कुल ही चिंता नहीं रहती (क्योंकि) चिंता से रहित प्रभू मन में आ बसता है।मनुष्य के अंदर ही ज्ञान (-रूपी) तीर्थ है।(जिस मनुष्य को) सतिगुरू ने (इस तीर्थ की) समझ बख्शी हैवह मनुष्य नाम-अमृत के सरोवर में।अमृत के तीर्थ पर नहाता है।और उसका मन पवित्र हो जाता है (मन के विकारों की) मैल दूर हो जाती है।सतिगुरू के सच्चे शबद की बरकति से सहज ही सत्संगी सत्संगियों को मिलते हैं।(सत्संग से) प्रभू में बिरती जोड़ के।हृदय-रूप घर में उनको (प्रभू-सिमरन रूप) आहर मिल जाता है। पर।पाखण्ड करने से मौत का सहम नहीं छोड़ता।(पाखण्ड की) लाज गवा के मौत इसे ले के चली जाती है।हे नानक ! जो मनुष्य नाम में रंगे हुए हैं वे सदा-स्थिर प्रभू (के चरणों) में सुरति जोड़ के (इस सहम से) बच जाते हैं। 2। (हे भाई !) उस सत्संग में जा के बैठो।जहाँ प्रभू के नाम की विचार होती है।(वहाँ जा के) मन टिका के हरी का नाम जपो।ताकि नाम-तत्व छूट ना जाए।(सत्संग में) सदा दिन रात हरी का नाम जपो।ये नाम-रूप (पोटली का) ढोआ ले के प्रभू की हजूरी में पहुँचना है।(पर।सत्संगति में भी) उसी मनुष्य को पूरा गुरू मिलता है।जिसके माथे पर धुर से (भले कर्मों के संस्कारों का लेख) लिखा हुआ है।(हे भाई !) सारे उस गुरू को सिर झुकाओ।जो सदा प्रभू के सिफत सालाह की बातें करता है। 4।

Meaning in English:

Shalok, Third Mehla:Meeting with the True Guru, hunger departs; by wearing the robes of a beggar, hunger does not depart.Afflicted with pain, he wanders from house to house, and in the world hereafter, he receives double punishment.Peace does not come to his heart – he is not content to eat what comes his way.With his stubborn mind, he begs, and grabs, and annoys those who give.Instead of wearing these beggar’s robes, it is better to be a householder, and give to others.Those who are attuned to the Word of the Shabad, acquire understanding; the others wander, deluded by doubt.They act according to their past actions; it is useless to talk to them.O Nanak, those who are pleasing unto the Lord are good; He upholds their honor. ||1|| Third Mehla:Serving the True Guru, one finds a lasting peace; the pains of birth and death are removed.He is not troubled by anxiety, and the carefree Lord comes to dwell in the mind.Deep within himself, is the sacred shrine of spiritual wisdom, revealed by the True Guru.His filth is removed, and his soul becomes immaculately pure, bathing in the sacred shrine, the pool of Ambrosial Nectar.The friend meets with the True Friend, the Lord, through the love of the Shabad.Within the home of his own being, he finds the Divine Self, and his light blends with the Light.The Messenger of Death does not leave the hypocrite; he is led away in dishonor.O Nanak, those who are imbued with the Naam are saved; they are in love with the True Lord. ||2|| Pauree:Go, and sit in the Sat Sangat, the True Congregation, where the Name of the Lord is churned.In peace and poise, contemplate the Lord’s Name – don’t lose the essence of the Lord.Chant the Name of the Lord, Har, Har, constantly, day and night, and you shall be accepted in the Court of the Lord.He alone finds the Perfect True Guru, on whose forehead such a pre-ordained destiny is written.Let everyone bow in worship to the Guru, who utters the sermon of the Lord. ||4||

Meaning in Spanish:

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.Vistiendo de mendigo el hambre no es saciada, se sacia sólo encontrando al Guru.Pordioseando de puerta en puerta, como limosnero, en pos de la humildad, uno sólo sufre, y en el más allá, sufre doblemente.Su interior no logra la Paz para que pueda estar contento con lo que recibe.Uno tiene que forzar su mente para pordiosearle a otro, y el que da también entra en dolor.De vestirse como un mendigo, es mejor ser un sostenedor de hogar, pues él comparte su pan con los demás.Aquéllos que están imbuidos en la Palabra, despiertan en su Ser, y los demás son desviados del Sendero por la duda,pues tal es el decreto del Karma para ellos. Ante esto uno queda boquiabierto.Dice Nanak, benditos son aquéllos seres con quienes el Señor está complacido y quienes son aprobados por Él. (1) Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.Sirviendo al Verdadero Guru, uno está siempre en Éxtasis y es liberado del dolor de sus nacimientos y muertes.El Intrépido Señor viene a habitar en su mente desplazando todos sus temores.En el interior está la estación de peregrinaje de la Sabiduría; a través del Guru es revelada. Uno se purifica y se vuelve Inmaculado bañándose en este mar de Néctar.El Alma es conducida a encontrar el Alma Universal a través del Amor de la Palabra Verdadera. En su propio hogar uno se relaciona con su Ser y la luz propia se funde en la Luz de Dios.Si uno practica el engaño, la muerte no se retira, y deshonrándonos, nos lleva.Dice Nanak, aquéllos que están imbuidos en el Nombre del Señor, son salvados al estar entonados en el Verdadero Señor. (2) PauriVe y únete a la Sociedad de los Santos en donde meditan en el Nombre el Señor.Contempla el Nombre sentado en completa Paz para que no pierdas Su Quintaesencia, habita siempre en el Nombre del Señor para que seas aceptado en Su Corte.Sólo es bendecido con el Guru aquél en cuya frente está inscrito así.Saluda siempre a tu Guru, Quien ha recitado la Palabra del Señor. (4)

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ||
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ||

Today's Hukamnama Katha

Feel free to join our offical social media groups to receive daily hukamanma's notifications.

Source: SikhiToTheMax, SGPC.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *