Today's Amritvela Hukamnama Darbar Sahib - 1 January 2024

Today’s Amritvela Hukamnama Darbar Sahib – 1 January 2024

Play Video about Today's Amritvela Hukamnama Darbar Sahib - 1 January 2024

ਰਾਗੁ ਜੈਤਸਰੀ - ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ - ਅੰਗ 705

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਛੰਤ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ਅਕਥੁ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਰਾਖਨ ਕਉ ਸਮਰਥੁ ॥੧॥ ਛੰਤੁ ॥ ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ ॥ ਕੇਤੇ ਗਨਉ ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਮੇਰਿਆ ॥ ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਖਤੇ ਫੇਰੇ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਸਦ ਭੂਲੀਐ ॥ ਮੋਹ ਮਗਨ ਬਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਘੂਲੀਐ ॥ ਲੂਕ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਬਿਖੜੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਹੂ ਤੇ ਨੇਰਿਆ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਕਾਢਿ ਭਵਜਲ ਫੇਰਿਆ ॥੧॥ ਸਲੋਕੁ ॥ ਨਿਰਤਿ ਨ ਪਵੈ ਅਸੰਖ ਗੁਣ ਊਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਮਿਲੈ ਨਿਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥੨॥ ਛੰਤੁ ॥ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ਕਾ ਪਹਿ ਜਾਈਐ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋੜਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ਧਿਆਇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਅਪੁਨਾ ਮਨਹਿ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ ॥ ਤਜਿ ਮਾਨ ਮੋਹੁ ਵਿਕਾਰੁ ਦੂਜਾ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ॥ ਅਰਪਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪ੍ਰਭੂ ਆਗੈ ਆਪੁ ਸਗਲ ਮਿਟਾਈਐ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈਐ ॥੨॥ ਸਲੋਕੁ ॥ ਰੇ ਮਨ ਤਾ ਕਉ ਧਿਆਈਐ ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾ ਕੈ ਹਾਥਿ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੈ ਸਾਥਿ ॥੩॥ ਛੰਤੁ ॥ ਸਾਥੀਅੜਾ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ਕੋਇ ॥ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਆਪਿ ਜਲਿ ਥਲਿ ਪੂਰ ਸੋਇ ॥ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਧਨੀ ॥ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤਾ ਕੇ ਕਿਆ ਗਨੀ ॥ ਭਜੁ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਤਿਸੁ ਬਿਨਾ ਅਨ ਨਾਹਿ ਕੋਇ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਤਿਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਨਾਮੁ ਹੋਇ ॥੩॥ ਸਲੋਕੁ ॥ ਚਿਤਿ ਜਿ ਚਿਤਵਿਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸੁਖ ਸਬਾਇਆ ॥੪॥ ਛੰਤੁ ॥ ਅਬ ਮਨੁ ਛੂਟਿ ਗਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਮਿਲੇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਰਲੇ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟੇ ਕਿਲਬਿਖ ਬੁਝੀ ਤਪਤਿ ਅਘਾਨਿਆ ॥ ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨੇ ਆਪਨੇ ਕਰਿ ਮਾਨਿਆ ॥ ਲੈ ਅੰਕਿ ਲਾਏ ਹਰਿ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਦੁਖ ਜਲੇ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਲਿ ਲੀਨੇ ਇਕ ਪਲੇ ॥੪॥੨॥

Meaning in Punjabi:

ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ! ਹੇ ਅਪਹੁੰਚ! ਹੇ ਬੇਅੰਤ! ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ (ਸਰਨ ਆਏ ਦੀ) ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ| ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਣੋ ਤਿਵੇਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਮੈਂ (ਆਪਣੇ) ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਔਗੁਣ ਗਿਣਾਂ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਣਗਿਣਤ ਔਗੁਣ ਹਨ ।ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੇਰੇ ਅਣਿਗਣਤ ਹੀ ਔਗੁਣ ਹਨ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਿੱਤ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਕਾਈ ਖਾ ਜਾਈਦੀ ਹੈ ।ਭਿਆਨਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀ ਜੀਵ ਦੁਖਦਾਈ ਵਿਕਾਰ (ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ) ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ (ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ) ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ (ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਗੇੜ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ।੧। ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਣਾ (ਵਡੱਪਣ) ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ।ਨਾਨਕ ਦੀ (ਉਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ) ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ (ਮੈਨੂੰ) ਨਿਆਸਰੇ ਨੂੰ (ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ) ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ।੨। ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਠੇ ਪਹਰ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ (ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਮਨ-ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ।(ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ) ਅਹੰਕਾਰ, ਮੋਹ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਭਾਲਣ ਦਾ ਭੈੜ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਤਿ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੇ ਭਾਈ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ) ਸਾਰਾ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ (ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ—ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਮੇਹਰ ਕਰ (ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ) ਸਦਾ-ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ।੨। ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ (ਸਾਡੀ) ਹਰੇਕ (ਜੀਵਨ-) ਜੁਗਤਿ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਇਹੀ ਧਨ) ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ।੩। ਹੇ ਭਾਈ! ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ) ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ (ਸਾਥੀ) ਨਹੀਂ ।ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀਹ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਰਨ ਪਿਆ ਰਹੁ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਅਪੜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੰੂ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।੩। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਹੜੀ ਭੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ) ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ (ਸਦਾ) ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, (ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ (ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ), ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ (ਮੇਰਾ) ਮਨ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਸੜਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਆਦਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੜ (ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ—(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭੂ) ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।੪।੨।

Meaning in Hindi:

सलोकु।हे सबसे ऊँचे ! हे अपहुँच ! हे बेअंत ! तू सबका मालिक है।तेरा स्वरूप बयान नहीं किया जा सकता।बयान से परे हैं। 1।हे नानक ! (कह–) हे प्रभू ! मैं तेरी शरण आया हूँ।तू (शरण आए की) रक्षा करने की ताकत रखता है। छंतु।हे हरी ! हे प्रभू ! मैं तेरा हूँ।जैसे ठीक समझो वैसे (माया के मोह से) मेरी रक्षा कर।मैं (अपने) कितने अवगुण गिनूँ।मेरे अंदर अनगिनत अवगुण हैं।हे प्रभू ! मेरे अनगिनत ही अवगुण हैं।पापों के चक्करों में फंसा रहता हूँ।नित्य ही हमेशा ही गलतियां करता रहता हँ (मात खा जाता हूँ)।(वैसे तो मनुष्य) भयानक माया के मोह में मस्त रहता है।तेरी कृपा से ही बचा जा सकता है।हम जीव दुखदाई विकार (अपनी ओर से) पर्दे में रह कर करते हैं।पर।हे प्रभू ! तू हमारे नजदीक से नजदीक (हमारे साथ ही) बसता है।नानक विनती करता है हे प्रभू ! हम पर मेहर कर।हम जीवों को संसार-समुंद्र के (विकारों के) चक्करों में से निकाल ले। 1। हे भाई ! परमात्मा के अनगिनत गुणों का निर्णय नहीं हो सकता।उसका बड़प्पन सबसे ऊँचा है।नानक की (उसके दर पर ही) अरदास है कि (मुझ) निआसरे को (उसके चरणों में) जगह मिल जाए। 2। छंतु।हे भाई ! हम जीवों के लिए परमात्मा के बिना और कोई जगह नहीं है।(परमात्मा का दर छोड़ के) हम और किस के पास जा सकते हैं।दोनों हाथ जोड़ के आठों पहर (हर वक्त) प्रभू का ध्यान धरना चाहिए।हे भाई ! अपने उस प्रभू का ध्यान धर के (उसके दर से) मन मांगी मुरादें हासिल कर ली जाती हैं।(अपने अंदर से) अहंकार।मोह।और कई अन्य आसरे तलाशने की बुराई त्याग के एक परमात्मा के चरणों से ही सुरति जोड़नी चाहिए।हे भाई ! प्रभू की हजूरी में अपना मन अपना शरीर भेटा करके (अपने अंदर से) सारा स्वै भाव मिटा देना चाहिए।नानक (तो प्रभू के दर पर ही) बिनती करता है (और कहता है– हे प्रभू !) मेहर कर (तेरी मेहर से ही तेरे) सदा-स्थिर रहने वाले नाम में लीन हुआ जा सकता है। 2। हे (मेरे) मन ! जिस परमात्मा के हाथ में (हमारी) हरेक (जीवन-) जुगति है।उसका नाम सिमरना चाहिए।हे नानक ! परमात्मा का नाम-धन एकत्र करना चाहिए।(यही धन) हमारे साथ साथ निभाता है। 3। छंतु।हे भाई ! सिर्फ परमात्मा ही (सदा साथ निभने वाला) साथी है।उसके बिना और कोई (साथी) नहीं।वही परमात्मा पानी में।धरती पर।आकाश में बस रहा है।हे भाई ! वह मालिक प्रभू पानी में।धरती पर।आकाश में व्याप रहा है।सब जीवों को दातें देने वाला है।उस गोपाल गोबिंद (के गुणों) का अंत नहीं पाया जा सकता।उसके गुण बेअंत हैं।मैं उसके क्या गुण गिन सकता हूँ।हे भाई ! उस मालिक की शरण पड़ा रह।वह ही सारे सुख पहुँचाने वाला है।उसके बिना (हम जीवों का) और कोई (सहारा) नहीं है।नानक विनती करता है– हे प्रभू ! जिस के ऊपर तू मेहर करता है।उसको तेरा नाम हासिल हो जाता है। 3। मैंने तो जो भी मांग अपनी चिक्त में (उससे) मांगी है।वह मुझे (सदा) मिल गई है।हे नानक ! (कह– हे भाई !) परमात्मा का नाम सिमरा कर।(उसके दर से) सारे सुख (मिल जाते हैं)। 4। छंतु।हे भाई ! गुरू की संगति में मिल के अब (मेरा) मन (माया के मोह से) स्वतंत्र हासे गया है।(जिन्होंने भी) गुरू की शरण पड़ कर परमात्मा का नाम सिमरा है।उनकी जिंद परमात्मा की ज्योति में लीन रहती है।हे भाई ! परमात्मा का नाम सिमरने से सारे पाप मिट जाते हैं।(विकारों की) जलन समाप्त हो जाती है।(मन माया की ओर से) तृप्त हो जाता है।जिन पर प्रभू दया करता है।जिनकी बाँह पकड़ के अपना बना लेता है।आदर देता है।जिनको अपने चरणों में जोड़ लेता है अपने साथ मिला लेता ळै।उनके जनम-मरन के सारे दुख जल (के राख हो) जाते हैं।नानक विनती करता है दयालु पभुउनको एक पल में अपने साथ मिला लेता है। 4। 2।

Meaning in English:

Jaitsree, Fifth Mehla, Second House, Chhant:One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:Shalok:God is lofty, unapproachable and infinite. He is indescribable – He cannot be described.Nanak seeks the Sanctuary of God, who is all-powerful to save us. ||1|| Chhant:Save me, any way You can; O Lord God, I am Yours.My demerits are uncountable; how many of them should I count?The sins and crimes I committed are countless; day by day, I continually make mistakes.I am intoxicated by emotional attachment to Maya, the treacherous one; by Your Grace alone can I be saved.Secretly, I commit hideous sins of corruption, even though God is the nearest of the near.Prays Nanak, shower me with Your Mercy, Lord, and lift me up, out of the whirlpool of the terrifying world-ocean. ||1|| Shalok:Countless are His virtues; they cannot be enumerated. God’s Name is lofty and exalted.This is Nanak’s humble prayer, to bless the homeless with a home. ||2|| Chhant:There is no other place at all – where else should I go?Twenty-four hours a day, with my palms pressed together, I meditate on God.Meditating forever on my God, I receive the fruits of my mind’s desires.Renouncing pride, attachment, corruption and duality, I lovingly center my attention on the One Lord.Dedicate your mind and body to God; eradicate all your self-conceit.Prays Nanak, shower me with Your mercy, Lord, that I may be absorbed in Your True Name. ||2|| Shalok:O mind, meditate on the One, who holds everything in His hands.Gather the wealth of the Lord’s Name; O Nanak, it shall always be with You. ||3|| Chhant:God is our only True Friend; there is not any other.In the places and interspaces, in the water and on the land, He Himself is pervading everywhere.He is totally permeating the water, the land and the sky; God is the Great Giver, the Lord and Master of all.The Lord of the world, the Lord of the universe has no limit; His Glorious Virtues are unlimited – how can I count them?I have hurried to the Sanctuary of the Lord Master, the Bringer of peace; without Him, there is no other at all.Prays Nanak, that being, unto whom the Lord shows mercy – he alone obtains the Naam. ||3|| Shalok:Whatever I wish for, that I receive.Meditating on the Naam, the Name of the Lord, Nanak has found total peace. ||4|| Chhant:My mind is now emancipated; I have joined the Saadh Sangat, the Company of the Holy.As Gurmukh, I chant the Naam, and my light has merged into the Light.Remembering the Lord’s Name in meditation, my sins have been erased; the fire has been extinguished, and I am satisfied.He has taken me by the arm, and blessed me with His kind mercy; He has accepted me His own.The Lord has hugged me in His embrace, and merged me with Himself; the pains of birth and death have been burnt away.Prays Nanak, He has blessed me with His kind mercy; in an instant, He unites me with Himself. ||4||2||

Meaning in Spanish:

Yaitsri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, ChantUn Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero GuruShlokEl Señor es Infinito, Inefable, lo más Alto de lo alto. Nanak busca Su Refugio pues Él tiene el poder de salvar a todos. (1) ChantOh Dios, pertenezco a Ti; sálvame de cualquier forma, aunque mis deméritos abunden y no los pueda contar. Oh Señor, incontables son nuestras faltas y errores; nos desviamos siempre del Sendero. Estamos perdidos en las garras traicioneras de Maya y sólo a través de Tu Gracia somos redimidos. A escondidas cometemos grandes faltas, pero Tú, oh Dios, estás muy cerca, tan cerca.Dice Nanak, oh Dios, ten Compasión y termina mis idas y venidas. (1) ShlokMillones son los Méritos de Dios; uno no los podría contar. El Nombre del Señor es lo Supremo de lo Sublime.La oración de Nanak es, oh Dios, la que da Tu Soporte a Tus criaturas que no lo tienen. (2) ChantNo hay ningún otro lugar a donde ir. ¿A dónde puedes ir? Mira, contempla siempre a tu Dios con las palmas juntas, pues si vives siempre en Él, todos tus deseos serán cumplidos.Abandona tu ego, tu apego y tus pasiones, y entónate sólo en el Único Dios.Entrega tu cuerpo y tu mente a tu Señor y calma la voz de tu mente.Dice Nanak, oh Dios, ten Compasión de mí para que me inmerja en Tu Nombre. (2) ShlokOh mente, contempla a Aquél en Cuyas Manos está todo, descubre el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor, pues al final es lo Único que se irá contigo. (3) ChantEl Señor es nuestro Único Amigo; no hay nadie más, pues Él compenetra los espacios, los espacios inferiores, la tierra y también los mares. Él lo compenetra todo; es el Único Señor Benévolo y Maestro de todo. Es el Único Soporte de la Tierra, Infinito e Insondable.De Sus miles y miles de Méritos, ¿cuál podría yo mencionar?Busco el Refugio de mi Señor, el Recinto de Paz, pues no hay nadie más que me apoye.Dice Nanak, oh Dios, aquél que goza de Tu Misericordia obtiene el Naam. (3) ShlokLo que mi mente ha añorado, eso ha obtenido.Contemplando el Naam, el Nombre del Señor Nanak ha encontrado la Paz. (4) ChantMi mente está emancipada, sí, me acerqué a la Saad Sangat la Compañía de los Santos.Como Gurmukj canto el Naam, y mi luz se ha inmergido en la Luz Divina.Contemplando el Nombre del Señor todas mis faltas han sido lavadas, mi fuego interior se ha extinguido y soy pleno.El Señor me ha hecho Suyo tomándome, en Su Misericordia, de la mano.El Señor me ha abrazado en Su Pecho y el dolor de las idas y venidas ha cesado.Dice Nanak, el Señor me mostró Su Bondadosa Misericordia y me ha unido en Su Ser de forma espontánea. (4-2)

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ||
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ||

Mukhwak Katha

Feel free to join our offical social media groups to receive daily hukamanma's notifications.

Source: SikhiToTheMax, SGPC.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *